• آرامگاه شیخ لقمان سرخسی در شمال شهر سرخس می‌باشد.

اخبار اجتماعی