1

بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند

ربیعی: بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند
تاریخ ثبت اطلاعیه:1393-10-14

بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند

رییس کانون بازنشستگان خراسان: بازنشستگان قادر به پرداخت بیمه تکمیلی نیستند
تاریخ ثبت اطلاعیه:1393-10-13

با جدیت پیگیر احقاق حق و مطالبات بازنشستگان شهرستان خواهیم بود

رییس کانون بازنشستگان سرخس: با جدیت پیگیر احقاق حق و مطالبات بازنشستگان شهرستان خواهیم بود
تاریخ ثبت اطلاعیه:1393-10-12

ویزیت بدون نوبت درمانگاه تامین اجتماعی

طبق شرح اطلاعیه
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-02-14

مسئولین باید برای ارتقای معیشیت بازنشستگان تامین اجتماعی تلاش و همت کنند

رییس کانون بازنشستگان سرخس گفت:از مسئولان کشوری و وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس خواست که بیشتر به کانون های بازنشستگان توجه کنند چرا که متاسفانه این کانون ها موردفراموشی سپرده شده
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-03-19