مسئولین باید برای ارتقای معیشیت بازنشستگان تامین اجتماعی تلاش و همت کنند

رییس کانون بازنشستگان سرخس گفت:از مسئولان کشوری و وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس خواست که بیشتر به کانون های بازنشستگان توجه کنند چرا که متاسفانه این کانون ها موردفراموشی سپرده شده
لینک اطلاعیه:
تاریخ ثبت اطلاعیه:1394-03-19